Friday, November 18, 2011

tembus dari otak

hari ini aku berdoa lagi agar dan harap perkataan "Nukilan" dan "Terpanggil" tidak wujud di dunia perbahasaan melayu nusantara...eeeiii geli

No comments: